Najniższa stawka

Najniższe obowiazujące stawki pracowników budowlanych w Norwegii przed odciągnięciem podatku:

 

  • Pracownik wykwalifikowany: 197,90 koron norweskich
  • Pracownik niewykwalifikowany z co najmniej jednorocznym stażem pracy: 185,80 koron norweskich
  • Pracownik niewykwalifikowany: 177,80 koron norweskich
  • Pracownicy poniżej 18 lat: 119,0 koron norweskich

 

Obecne stawki są korygowane co roku. Powyzsze stawki obowiązują od .01.04.2016 roku dla firm z ukldem zbiorowym oraz od 28.10.2016 dla firm bez ukladu zbiorowego.

Wynagrodzenie jest zazwyczaj wyższe niż powyżej wymienione stawki. Średnia wynagrodzenia dla pracownikow budowlanych z roku 2011 roku wynosiła około 200 koron, a pracownicy pracujący w centralnych częściach Norwegii zarabiają często ponad ponad 220-250 koron na godzinę. Pracownicy mają również prawo do wynagrodzenia urlopowego tzw. feriepenger, które stanowią 10,2 % wynagrodzenia. Informacja dotycząca należnego wynagrodzenia urlopowego powinna być wyszczególniona na każdym odcinku pensji. Wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest raz w roku (zazwyczaj w czerwcu). W przypadku zakończenia pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić zarówno wynagrodzenie urlopowe jak i resztę należnego wynagrodzenia.